Výuka Cheerleadingu

Prvky cheerleadingu

Cheerleading je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Na každého jedince jsou kladeny značné nároky na všestrannost, fyzickou a psychickou výkonnost. Mezi základní prvky cheerleadingu patří stunty, pyramidy, skoky, akrobacie, tanec a pokřky.


Stunty

Jsou základním prvkem pyramid. Jeden stunt tvoří pět lidí. ,,Top"  je osoba, obvykle dívka, která je zvedána a vyhazována ostatními členy; ,,Base" je každý, kdo není Top a tvoří základ skupinky stuntu. Ve stuntu rozlišujeme dva boční Base, jednoho zadního Base a jednoho předního Base (ne vždy musí být součástí). Mezi základní stunty patří Elevator, Extention nebo Liberty.Partner stunty

Speciálním příkladem stuntů je partner stunt. Jeden partner stunt tvoří zpravidla jeden muž, který vyhazuje a zvedá Topa (zpravidla dívku).


Pyramidy

Vznikají spojením více stuntů dohromady a jejich různým propojením.Skoky

V cheerleadingu vznikly převzetím skoků z gymnastiky. U všech skoků je hodnocena technika provedení a výška skoku. Skoků a jejich kombinací je mnoho. Mezi základní skoky patří ,,toe-touch'' (roznožka), pike, front/side hurdler.


Akrobacie

Je také součástí cheerleadingu. Akrobatické prvky jsou vidět především v soutěžních sestavách a vystoupeních, protože na jejich provádění je zapotřebí speciální povrch z bezpečnostních důvodů. Typicky se zařazují hvězdy, rondáty, fliky, salta apod.


Tanec

Tanec má v cheerleadingu dvě podoby a to tzv. Cheer dance, který sestává ze speciálních cheerleadingových pohybů, a pak tanec různých stylů, z nichž nejvíce je vidět vliv disco tance, street dance, show dance; a baletní prvky (piruety, výkopy atd.). Nejčastěji se tyto styly mísí. Pro tanec v cheerleadingu jsou typické tzv. pom-pons (,,třásně'').


Pokřik

Je prvkem rozšířeným především v anglicky mluvících zemích, kde nachází velkou výhodu hlavně v tom, že jim publikum rozumí. Nicméně i české cheerleaders tvoří své pokřiky převážně v angličtině. Pokřiky se dělí na dva druhy - krátké (chants, sidelines) a dlouhé (cheers).


Sprit = tajemné kouzlo

Označuje velmi významnou část cheerleadingu. Přeloženo do češtiny znamená toto slovo něco jako týmový duch, nadšení, zápal, sebevědomí a radost dohromady. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, toleranci v rámci týmu i ostatním cheerleaders a jiným lidem. Vyzývá cheerleaders ke vzájemnému povzbuzování a radosti z cheerleadingu. Je zároveň ona nehmotná věc, kterou se snaží nejen na sportovních utkáních cheerleaders předat hráčům i publiku a vytvořit tak neopakovatelnou atmosféru. Protože cheerleading opravdu není lehký sport, je leckdy zapotřebí spousta spiritu, aby člověk dokázal zvládnout všechno, co se od něj očekává. Nutno dodat, že mít ten správný spirit je pro tým stejně důležité, jako např. dobře ovládat skoky, stunty, akrobacii atd. :)